До 10 февруари русенци могат да подават заявления за членство в Обществения съвет по околна среда

10 февруари е крайният срок, който граждани и общинска администрация определиха за всички желаещи да подадат заявление за членство в Обществения съвет по околна среда.

Това бе решено на вчерашното заседание, на което бе обсъден правилникът за дейността на новата структура.

„Вратите на този обществен съвет трябва да са отворени за всеки човек в общината ни, който се интересува от темите на околната среда“, каза кметът Пенчо Милков.

В хода на дискусията стана ясно, че присъстващите настояват в съвета да влизат граждани, представители на НПО, общинската администрация,  научните/академични среди, бизнеса и други държавни институции, когато включените в дневния ред въпроси са от тяхната компетентност. 

Новата структура стимулира гражданското участие и дава свобода на русенци да реализират дейности и да излизат с официални предложения, свързани с опазването на околната среда към кмета на Община Русе, съгласно неговите правомощия. 

Всички граждани, които имат желание да станат членове на Обществения съвет по околна среда, могат да подадат писмено заявление до кмета на Община Русе в свободен текст на имейл [email protected] до следващия четвъртък (10 февруари).

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)