Обсъдиха правилата, по които ще действа Общественият съвет по околна среда в Русе

Животът

13-01-2022, 11:14

Автор:

Ruseutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Българинов също създава комисия за въздуха

Проведе се първата среща между местната власт и русенци за  определяне правилата за работа на Обществения съвет по околна среда. Основната цел на съвета е гражданско участие и контрол върху управлението на въпросите, свързани с околната среда.

„Вярвам в гражданския контрол. Ако хората бъдат въвлечени в процеса, те ще бъдат информирани в максимална степен“, каза кметът Пенчо Милков и допълни, че всеки, който желае да стане член на съвета, може да го направи свободно.

„Приветствам това. Общественият съвет трябва да е с отворен вход“, заяви Давид Александров, съпредседател на сдружение РОД Интернешънъл.

Много въпроси бяха повдигнати от присъстващите, а основният бе как русенци реално ще осъществяват контрол върху чистотата на атмосферния въздух.

„Нормативно трябва да се позволи на гражданите да влизат в предприятията“, каза кметът.

При разговорите му с министъра на околната среда и водите Борислав Сандов са обсъдени готвените промени на начините, по които се проверява дейността на предприятията. Идеята е в проверките да се включат местните омбудсмани и представители на създадените по места обществени съвети.

Част от русенци заявиха, че за да се подобри качеството на въздуха, е необходимо РИОСВ Русе да изгради нова лаборатория или да оборудва съществуващата, както и да се осигури газхроматограф.

„Не можеш да протестираш, да съдиш, който и да е замърсител, ако не можеш да докажеш, че той замърсява“, сподели Христина Момчилова, председател на организацията „Екосевер“. Тя настоя да се сформира екип и Русе да кандидатства за финансиране и закупуване на най-добрата лаборатория за изследване на въздуха и водите и почвите. Момчилова подкрепи работата на общината по изграждане на екологичен кадастър, съдържащ информация за веществата, които „влизат“ и „излизат“ от предприятията и допълни, че е необходимо такъв да се създаде и на национално ниво чрез закон.

На срещата пред присъстващите бе представен проект за правила, по които да действа Обществения съвет. В края на срещата бе взето решението всеки от тях да ги разгледа и да даде предложения за допълването и изменението им, докато се стигне до общото им утвърждаване и приемане на следващата официална среща.

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)