Отчетоха успешен финал на трансграничен проект

На заключителна пресконференция екипът на проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване на свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“, e-MS код ROBG-418 представи основните реализирани дейности.

Ключовият за Русе бул. „Трети март“ беше реконструиран и модернизиран, както и свързаният с него Сарайски мост, които са основен пункт за влизане в града от главните пътища Русе – Велико Търново и Русе – София, част от мрежата TEN-T, стана ясно на брифинга. По булеварда са изградени нови трасета за движение на велосипеди, а в зоната на кръстовищата, пешеходните и велосипедни пресичания, е осигурена достъпна среда. Всички строителни дейности приключиха окончателно на 22 ноември.

С извършените ремонти по пътното платно, тротоарите и връхната конструкция на мостовото съоръжение са възстановени експлоатационната му годност и нормалната пропускателна способност, което позволява движението по прекъснатата връзка под моста. Капацитетът, устойчивостта и издръжливостта на пътя и съоръженията му също са увеличени, характеристиките на транспортната експлоатация са подобрени и са осигурени по-добри условия за комфортен, безопасен и икономичен транспорт, казаха още от екипа.

Представители на румънската страна поясниха, че с цел гарантиране на сигурност, облекчаване и подобряване на транспортните потоци през Дунав мост, са монтирани пътни знаци, светофари и информационни LED табла. Във връзка с европейската, национална и регионална сигурност, и необходимостта от установяване на конкретни мерки за намаляване на пътния риск, е закупено оборудване за нуждите на пътна полиция Гюргево.

При реализирането на проекта са се проведоли и информационни кампании за обучение по безопасност на движението на населението в партньорство със съответните заинтересовани институции от двете страни на границата. Събитията са били ориентирани предимно към децата и младежите, но предоставиха ценна информация на родителите за правилата и инструкциите за безопасност на движението в трансграничния регион.

На събитието присъстваха заместник-кметът и ръководител на проекта Магдалина Илиева, областният управител на Анатоли Станев, заместник- областният управител Синан Хебибов, Думитру Беяну, председател на Окръжен съвет – Гюргево, ръководителят на проекта от румънска страна Кристина Ингяуа и Лили Ганчева от “Еврорегион Данубиус”.

Проектът се осъществи по Програма „INTERREG V-A Румъния-България“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Добре свързан регион“, Специфична цел 1.1 „Подобряване на планирането, развитието и координацията на трансграничните транспортни системи за по-добро свързване към транспортната мрежа TEN-T“ с продължителност 36 месеца.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)