Приключиха всички строителни дейности по бул. „Трети март“ в Русе

Реконструиран и модернизиран е ключовият за Русе бул. „Трети Март“ и свързания с него Сарайски мост, които са основен пункт за влизане в града от главните пътища Русе – Велико Търново и Русе – София, част от мрежата TEN-T. По булеварда са изградени нови трасета за движение на велосипеди, а в зоната на кръстовищата, пешеходните и велосипедни пресичания, е осигурена достъпна среда.

Всички строителни дейности приключиха окончателно на 22 ноември.

Държавната приемателна комисия прие без забележки обекта и всички участници подписаха Акт 16. Очаква се издаване на разрешение за ползването му от началника на РДНСК – Русе.

Булевард „Трети март“ е реконструиран и модернизиран по проект „Инвестиране в пътната безопасност и подобряване свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020.

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)