Община Русе предлага облекчение за годишния данък за таксиметровия бранш

Да бъде дадена възможност годишният данък за извършване на таксиметрова дейност на територията на община Русе за 2022 г. да бъде първоначално заплащан в определения от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) минимум от 300 лв. Такова предложение ще направи общинската администрация на предстоящото заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 24 януари.

Идеята е да бъде подпомогнат таксиметровият бранш заради трудностите по покриване на разходите по обслужване на таксиметровите автомобили и заплащането на дължимия към местния бюджет данък в условията на пандемична обстановка. ЗМДТ позволява да бъде платен минималният размер на т.нар „алтернативен данък“, като за разликата до гласувания през 2017 г. размер от 500 лв. Община Русе изготвя мотивирано становище до министъра на транспорта и съобщенията за получаване на компенсация от държавния бюджет. Подобна помощ бе отпусната през миналата година на редица общини, като очакванията са и през настоящата държавата отново да компенсира разликата между минималния и изискуемия размер на данъка чрез целева субсидия към бюджета на Община Русе.

Ако общинските съветници гласуват предложението и същевременно правителството приеме решение за отпускане на исканите средства, на заплатилите пълния размер на данъка за 2022 г. ще бъде възстановена разликата от минималния му размер и внесената сума след подаване на молба и посочена в нея банкова сметка или прихваната по реда на чл. 129 от ДОПК.

При евентуален отказ от страна на държавата да приложи мярка за подпомагане на таксиметровия бранш, в 6-месечен срок от предявяване на искането от страна на Община Русе, разликата от 200 лв. подлежи на заплащане от данъчно задължените лица в срок до 31.12.2022 година.

Административнопроцесуалният кодекс допуска предложението да бъде гласувано на сесия на Общинския съвет преди решение на правителството за отпускане на средства за компенсация. Самото предложение е включено в дневния ред на предстоящото заседание на ОбС и неговото приемане зависи от волята на общинските съветници.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен