От 24 януари се възобновяват онлайн справките и плащането на местните данъци и такси

От 24 януари 2022 г. се възобновяват онлайн справките и плащането от обновената страница на системата за административни услуги на "Местни данъци и такси" в сайта на Община Русе. Единственото нововъведение е смяната на абревиатурата на идентификационния номер, с който може да бъде направена справка или плащане – вместо КИН ще се въвежда ПИН - персонален идентификационен номер, който е идентичен с използвания досега клиентски номер.

От същата дата ще бъде възможно заплащането на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци на територията на Община Русе. Клиентите на Пощенска банка ще могат първи чрез електронното банкиране да заплащат и чрез тяхното приложение.

Припомняме, че от 14 януари започна плащането на дължимия данък върху превозните средства и за 2022 година. Русенци ще могат да платят в касите на Община Русе на ул. "Котовск" № 1 и в сградата на СБА, както и на касите на Изипей АД и по банков път.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен