АПИ: До 2027 година магистралата Русе-Търново ще е готова поне до Бяла

До края на март тази година се очаква да се подпишат договорите за проектиране и строителство на първите два участъка от бъдещата магистрала между Русе и Велико Търново. Така през 2027 година се предвижда новият път да бъде завършен поне до Бяла, както и да бъде изградено околовръстното трасе. Това стана ясно от проведен по-рано днес разговор между областния управител Борислав Българинов и представители на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“.

Към момента проектът на подробен устройствен план – парцеларен план за участъците между Русе и Бяла и обхода на град Бяла е внесен в МРРБ за разглеждане и приемане от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика, като се налага отстраняването на някои неточности. След неговото одобрение и влизането му в сила ще стартира отчуждителната процедура съгласно разпоредбите на Закона за държавната собственост. Припомняме, че по време на теренни проучвания бе установено наличието на 37 археологически обекти с предвидени различни мерки за опазване. Предстои възлагане на тяхното проучване, но след приключване отчуждението на засегнатите имоти по трасето, съгласно изискванията на Закона за културното наследство.

От АПИ обявиха обществена поръчка за определяне на изпълнители за изработване на технически проект и строителство на първите около 76 км от автомагистралата. Става дума за двата участъка Русе – Бяла и обхода на град Бяла, т.е. т.е. пресичането с път I3 „Гара Бяла – Плевен“. Понастоящем се извършва оценка на получените оферти и предстои да бъде обявена процедура за избор на строителен надзор за тях. В процес на подготовка е процедура за възлагане изработването на подробен технически проект с ПУП-ПП за участъка от Бяла до Велико Търново. След проектното обезпечение ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител за строителството на участъка. Проектът на автомагистрала между Русе и Търново е предложен за включване в програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027, която очаква одобрение от Европейската комисия. След като програмата бъде утвърдена Управляващият орган следва да разработи насоки за кандидатстване за финансиране, въз основа на които бенефициентите да могат да разработят формулярите за кандидатстване и да се определи процентът на финансирането.

Българинов продължава да настоява за реализирането и на други водещи инфраструктурни проекти, които ще подобрят транспортната свързаност между Северна и Южна България и ще намалят регионалния дисбаланс. Сред тях са изграждането на втори мост на река Дунав при Русе, както и стартирането на фериботна линия между Русе и Гюргево. Според него всичко това ще даде тласък за икономическо развитие на региона. „Построяването на магистралата между Русе и Велико Търново ще подобри транспортното обслужване на международния и вътрешния трафик и ще повиши безопасността на движението, тъй като транзитният трафик ще бъде изведен извън населените места. Подобни проекти трябва да бъдат приоритет за всяко правителство и администрация.“, сподели областният управител.

 

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)