Българинов: Трети мост край Русе и магистрала до Търново са важни за бизнеса

Очертаните проблеми и предизвикателства в сектор транспортна инфраструктура и свързаност са широко известни, трайно задълбочаващи се и дискутирани публично през последните 10 години. За съжаление обаче нищо не е постигнато. Това заяви областният управител на Русе Борислав Българинов по време на провелата се днес пресконференция.

Изключително важни за бизнеса са построяването на съвременен трети мост в българо-румънския участък на р. Дунав при Русе – Гюргево и свързването с магистралата Русе – Велико Търново. Бизнесът в Русе е контрагент по договори с фирми от цяла България, поради което достъпът до ключови точки на страната е от основно значение. Сериозен проблем за бизнеса представлява неефективното управление на трафика при ГКПП Дунав мост, което създава предпоставки за неизпълнение на международни договори, неконкурентни доставки, невъзможност за сигурно управление на същите. „Крайно належащо е да се установи връзка между пристанищата на Ротердам и Констанца през коридора на Рейн, канала на Майн и река Дунав. Проблемът с плавателността на р. Дунав в българския й участък трябва да намери решение, като задължително бъдат изградени за целта шлюзове. Проблемът със затлачването на коритото на реката Австрия напр. е решила чрез заплащане на бизнеса в бранша да извършва тази дейност. Необходимо е да се преосмислят и възможностите за драгиране на реката, тъй като 80% от територията й е по Натура 2000.“, коментира още Българинов.

Проблемите с тромавата администрация и дългите срокове за вземане на отношение по въпросите на бизнеса все още са актуални и създават ограничения пред развитието му. Апелът към държавата е административната работа да бъде оптимизирана чрез реално въвеждане на електронно управление и съкращаване на сроковете за експертна реакция.

Друг казус пред бизнеса представляват множеството и понякога твърде чести проверки. Тук е от значение да се вземе под внимание, че фирмите се проверяват като юридически лица, а не като производствени площадки, поради което призовават за адекватно и равноправно контролиране на производствата, тъй като към днешна дата са подложени на тотален натиск от всички контролни органи, въпреки че част от бизнесите са с нисък риск от опасност.

В рамките на дискусиите беше дадена гласност на няколко злоупотреби от страна на държавния централен апарат. „Предвид спецификата на дейността и липсата на реална конкуренция е упражняван системен административен натиск върху дейността на едно ключово за страната като цяло предприятие с особен вид производство и със 155-годишна история. Предприятия, опериращи с жп транспорт, се обединяват около твърдението, че има злоупотреби в обществените поръчки за ремонт на вагони и локомотиви в БДЖ. В същото време като държавен конкурент БДЖ захранва с обществени поръчки определени лицензирани частни железопътни превозвачи. Ако трябва да съм конкретен, Ви насочвам към Изпълнителна агенция Железопътна администрация, управлявана от Веселин Василев. Може би следва в частен разговор да продължа с известните за мен факти, тъй като следва да бъдат проверени преди реалното им оповестяване.“, заяви още Българинов.

Коментирани бяха още проблеми с неефективното контролиране и допускането в движение на претоварени товарни автомобили, които, не спазвайки и времето за почивки, създават условия за нелоялна конкуренция. Искането в тази посока е всички кантарни съоръжения да се свържат в обща система за проверка и контрол.

В пресконференцията участваха още заместник областните управители Синан Хебибов и д-р Стефка Караколва, главният секретар на администрацията Симеон Иванов, както и експертите от Областна администрация – Русе.Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов