Общо 115 семейства са новонастанени през 2021 година в общински жилища

Комисия за одобряване на списъците за настаняване на граждани в общински жилища се е провела през миналата седмица. През 2021 г. има подадени 252 молби за картотека, от които 209 броя са картотекирани като крайно нуждаещи се граждани, на 38 семейства е отказана картотека и 5 семейства са подали молби за промяна на обстоятелства, става ясно от отчета на администрацията. Общо 115 семейства са новонастанени през 2021 година, като 85 семейства са настанени в жилища от общия фонд, 16 семейства са настанени в резервни жилища, а 14 семейства са настанени в жилища от ведомствения фонд. 

Общо освободените жилища през 2021 година са 160.

Общинска администрация е подготвила и ще внесе предложение относно утвърждаване списъци на общински жилища на сесия. Те са предназначени основно за задоволяване потребностите на крайно нуждаещите се и социално слаби граждани на територията на Община Русе и са важна част от социалната ѝ политика.

Изготвена е и Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022 година, която ще бъде разгледана на предстоящата сесия на Общински съвет – Русе през месец януари.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"