Обитателите на общински жилища ще могат да кандидатстват за закупуването им в 4-месечен срок

Живеещите в общински жилища в Русе ще могат да кандидатстват за закупуването им от утре, 15.10., до 15.02.2022 г. Точка 6 от дневния ред на днешното заседание на Общинския съвет мина без дебати и местният парламент прие процедура за възможност за закупуване на общинско жилище, съобразена с гласуваната промяна в Наредба №6 от 13.09.2021 г.

Съгласно изменението ежегодно ще се приема списък с жилища за продан, като общият им брой не може да надвишава 3% от целия общинския фонд или 48 жилища, уточни в изказването си преди гласуването на предложението зам.-кметът Златомира Стефанова.

От заинтересованите лица се изисква да отговарят на следните условия:

-         да са наематели на общинско жилище не по-малко от 5 години;

-         да са били изрядни в плащане на сметки, да са добри стопани и да няма подадени оплаквания срещу тях за нарушаване на обществения ред;

-         да нямат задължения към общинския бюджет /данъци, актове, наеми и т.н./

Според изискванията на наредбата ще бъдат продавани само жилища от общия фонд. Къщите от общия фонд, както и жилищата от ведомствения и резервен фонд, не подлежат на продажба.

Желаещите да закупят общинско жилище, които отговарят на условията за закупуването му, трябва да подадат в Информационния център на Община Русе по имейл или по пощата следните документи:

•         заявление за закупуване на общинско жилище до кмета на общината в свободен текст;

•         копие от договор за наем;

•         телефон, адрес и две имена за връзка

Заявления за закупуване ще се приемат от 15.10.2021 г. до 15.02.2022 г., като тези, подадени преди или след обявените дати, няма да бъдат разглеждани.

След приключване на четиримесечния срок Комисията по настаняване ще разгледа постъпилите заявления и в случай, че надвишават определения брой от ОбС, ще бъде направено класиране според критериите, определени в Наредба №6.

Жилищата, определени за продажба, ще се продават без търг и конкурс директно на заявителите, които са класирани. Цената на продажба ще бъде определена от независим лицензиран оценител по пазарен принцип, като тя не може да бъде по-ниска от данъчната оценка. От гражданите няма да се изисква заплащането на такса за оценка на имота.

Според утвърдената процедура определените жилища за продажба се предлагат на Общинския съвет за утвърждаване и след приемане на решение кметът на общината следва да издаде заповед. Купувачът заплаща в тримесечен срок цената и дължимите данъци и такси, а в случай, че той не бъде спазен, това ще се счита за отказ от страна на купувача. След заплащането на цената, таксите, данъците и сключване на договор за продажба на имота, продажбата ще се счита за извършена.Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов