Ветово обяви частично бедствено положение заради свлачището

Днес от 13.00 часа влезе в сила частично бедствено положение на територията на община Ветово. То е само за района на възникналото в понеделник свлачище и цели предприемането на максимално бързи и адекватни действия от страна на всички компетентни институции. По-рано през деня бе извършен оглед на място от „Геозащита“ – Плевен. На него присъства и заместник областният управител Синан Хебибов, който съдейства за това всички институции да реагират в спешен порядък. Той отново се срещна с част от най-засегнатите и ги увери, че държавата ще работи приоритетно по решаването на този проблем. До седмица се очаква да излезе подробно становище, което ще включва анализ на причините довели до възникването на свлачището, както и какви мерки трябва да се вземат за ограничаване на процесите. След това ще се премине към изготвяне на геоложко проучване и съставяне на проект за укрепване на улицата. Областният управител Борислав Българинов ще подготви и писмо до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Това ще стане след като излезе становището на експертите и бъдат извършени количествено-стойностни сметки. Той благодари за реакцията на всички компетентни институции, както и на кмета на община Ветово д-р Мехмед Мехмед и неговия заместник Димитър Денев.

Същевременно още от утре започват аварийните укрепителни дейности. Те ще бъдат с временен характер. На първо време ще се изгради предпазен бордюр, който да попречи на водите от улицата да влязат в зоната на свлачището. Пукнатите по улицата също ще бъдат запълнени със специална смес, като същевременно ще се довърши разчистването на натрупаните земни маси по долната улица. Ще се изгради контрафорсен насип, който да предпазва от активирането на допълнителни свлачищни процеси, а дъждовните води от къщите в близост ще бъдат отведени извън този периметър.

Справка в „Геозащита“ сочи, че свлачищата на територията на областта са 29, като с това във Ветово ще станат 30. Всъщност това ще бъде и първото регистрирано свлачище в общината.Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден