Обсъдиха развитието на професионалното образование

Възможностите за разширяване на сътрудничеството между Областна администрация – Русе и Стопанската камара в града обсъдиха Борислав Българинов и проф. полк. д.н. инж. Красимир Ениманев. Необходима е съвместна работа при създаването на алтернативни подходи за развитие на професионалното образование в областта и подготвянето на конкурентноспособни кадри на пазара на труда в промишлените отрасли, където липсата е най-осезаема. Ще се работи за създаването на различни професионални центрове към научни и бизнес институции. Работи се и по изготвянето на способи за привличането на младите и образовани вече кадри на територията на областта. Колкото до професионалното образование, областният управител бе категоричен, че е необходима реална реформа, която да осигури на  бизнеса нужните специалисти. Той е категоричен, че така и безработицата ще бъде по-ниска, защото търсенето за кадри със специфични знания и умения ще бъде изключително високо през следващите годни. Припомняме, че сред най-търсените специалисти продължават да бъдат лица с техническа подготовка.

Проведени са разговори с представители на научните среди в столицата за водене на лекционни и практически часове от софийски преподаватели в Русенския университет с цел създаване на необходимата подготовка на млади специалисти в съответната област и надграждане компетенцията на местния преподавателски състав и кадри. Българинов се запозна и с дейността на създадения предприемачески клуб към бизнес организацията. В него членуват млади хора с различни интереси. Професор Ениманев сподели и вижданията си относно необходимостта за осигуряване на нормални условия за стартиране на стартъпи предимно в сферата на високите технологии и изкуствения интелект. Според него в региона е налице необходимия човешки потенциал, а същевременно научната инфраструктура е на необходимото ниво и през следващите години тя ще се подобрява още. Той отчита и необходимостта от това държавната и местната политика в тази област да вървят ръка за ръка и младите иноватори да бъдат насърчавани да търсят отговори на ежедневните предизвикателства около нас. Би било добре и да се провеждат повече практически ориентирани конкурси.

Областният управител пое ангажимент за провеждане на национален иновационен форум в Русе през следващата година, където подобни теми ще бъдат разисквани в присъствие на всички заинтересовани страни. Ще се търсят и доказани лектори от цялата страна и Европа в тази сфера. Идеята е те да представят възможностите за финансиране на такива проекти по европейски програми. 

Борислав Българинов получи и специални благодарности от председателя на Русенската стопанска камара за проявената изключителна ангажираност през последните месеци към проблемите на града и областта и най-вече заради реалното предприетите стъпки за решаването на водещите за русенци проблеми. „Бизнесът високо оценява направеното от Вас и предложените решения на проблемите пред него. Поздравления, че имате смелостта да чуете проблемите на предприемачите и да предложите градивни решения.“, каза още проф. Ениманев.

Двамата обсъдиха и възможностите за бъдещо по-тясно сътрудничество между Областната управа и Русенска стопанска камара по въпросите с инфраструктурен характер и в частност инфраструктурната сигурност – ниша, в която проф. Ениманев е сред най-добрите експерти в страната.

 

 

 

 

 Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов