По-малко отпаднали деца от образователната система

Животът

15-12-2021, 07:00

Автор:

Ruseutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Питат работодатели за професионалното образование

Повече деца и ученици в Русенско са влезли в детска градина и училище през първите три месеца от началото на тази учебна година благодарение на Механизма за обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система. Това стана ясно от проведен разговор между заместник областния управител д-р Стефка Караколева и началника на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева.

Припомняме, че за първи път през тази учебна година специалистите започнаха обиколките с месец по-рано. Традиционните посещения по домовете на учениците стартираха още на 16 септември, за да могат децата да бъдат максимално дълго време в училище. Само за няколко месеца бяха извършени близо 900 проверки на адрес, като постигнатите резултати, по думите на д-р Караколева, са наистина много добри.

От септември до края на ноември 2021-а са записани да учат общо 56 деца и младежи в Русенско, което е с близо 70% повече от предходната година. През изминалата година този брой е бил с 23 по-малко. Тогава 33 лица, които са се били отказали или никога преди не са ходили на градина или училище, са влезли в класните стаи. Трябва да се отчете и факта, че през 2020-а децата, подлежащи на обхват, са били дори по-малко 4394, а сега са с над 200 повече. Наблюдава се и намаляване на отпадналите от системата на образованието деца и ученици. Към края на миналия месец тази година броят им е 54. За същия период на миналата година отпадналите ученици са били 64. Децата в задължителна предучилищна и училищна възраст в Русенско, за които има данни, че не посещават учебни заведения или т.нар. деца за обхват са 4625, като 1523 от тях са на възраст между 5 и 7 години. Болшинството от тях или близо 90% са в чужбина. Те попадат в системата, защото до 16-годишна възраст могат да се върнат в България и да продължат обучението си.

Данните са били изнесени на междуинституционална среща, водена от д-р Росица Георгива, като водещ принцип в работата по механизма остава  изпълнението на определените мерки по отношение на децата и учениците в риск, които следва да се прилагат съвместно от работещите по Механизма институции, така че да се постигне комплексен подход от интервенции.

Предвижда се още прилагане на комплекс от мерки спрямо необхванатите в образователната система деца и ученици, като основната цел е да бъдат включени в образователната система, особено 5-7 годишните деца. При необходимост ще се налагат наказания от компетентните органи за неспазване на задълженията на родителите по Закона за закрила на детето и Закона за предучилищното и училищно образование. Ще продължи извършването на справки в информационната система на МВР  и действия от тяхна страна за лицата, за които няма информация за настоящото им местоположение. Продължава осъществяването на регулярни срещи между представителите на ангажираните с Механизма за обхват институции, с цел по-успешно координиране и изпълнение на дейностите по Механизма. От Регионалното управление на образованието ще продължат постоянно да администрират платформата „Посещаемо и безопасно училище“, а също ще продължат да подпомагат методически учителите и служителите от училищата и детските градини.

 

 Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"