Питат работодатели за професионалното образование

До 30-и декември всеки работодател от Русенско може да заяви от какви специалности има нужда. Те трябва да подадат своите предложения на e-mail-ите на на Регионалното управление на образованието и Областната администрация съответно: mail@rio-ruse.org и governor@ruse.egov.bg. Това стана ясно от провела се среща между заместник областния управител д-р Стефка Караколева и началника на Регионалното управление на образованието д-р Росица Геогриева.

Становищата за приема по специалности след седми клас трябва да отговарят на потребностите на икономиката и пазара на труда. Очакваният прием може да се осъществява в дуална форма на обучение и за паралелки с обучение по защитени специалности от професии, специалности от професии с доказан текущ или прогнозиран недостиг от специалисти на пазара на труда и други търсени на пазара на труда професии и специалности от професии.

„Основание да бъда настоятелна ми дава убедеността, че заявената от вас потребност от кадри за дадена специалност от професии, е важен елемент от дейностите по планирането на държавния прием за областта. Вярвам, че вие ще намерите подходящи форми за подкрепа, които да са в помощ на съответните образователни институции в планирането и след това.“, заяви д-р Караколева. „Безспорен факт е, че кризата оказва влияние върху всички сфери от нашия живот, а за вас, работодателите, негативните тенденции са още по-осезаеми. Динамиката на бизнес климата в страната изисква още по-голяма гъвкавост при краткосрочното и дългосрочното планиране за нуждата от кадри по определени специалности от професии. Ковид-кризата оказва въздействие и върху училищното образование, в т.ч. деца, юноши, учители, родители, служители в образованието и др. Друг определящ фактор, отразяващ се върху планирането, а и последващото реализиране на приема в нашия регион, е демографската криза. Не скривам притеснението си, че в тази недотам благоприятна среда, трябва да осъществим всички дейности по изготвянето на един балансиран и доколкото е възможно изпълним в пълния му обем прием в училищата на територията на областта за предстоящата учебна година. В така продължаващата сложна епидемична обстановка, имаме задължението да проявим още по-голяма отговорност и още по-добра координация в общите ни действия.“, допълни още заместник областният управител д-р Стефка Караколева.

Същевременно до 15 януари следващата година директорите на училищата ще трябва да представят на началника на Регионалното управление на образованието мотивирани предложения относно броя на паралелките, броя на местата и профилите и специалностите от професии по форми на обучение. Предложенията на директорите относно броя на местата за обучение по специалности от професии се съгласуват с местен работодател или с местен орган на национално представителна организация на работодателите, който е член на комисията по заетостта към Областния съвет за регионално развитие. Така се търси пресечната точка между исканията на бизнеса и вижданията на училищата. За паралелките с професионална подготовка, становища относно необходимостта от кадри за дадена специалност от професия изпращат и национално представените работодателски организации. Още в началото на февруари 2022-а началникът на Регионалното управление на образованието ще трябва да изготви обобщено предложение за цялата област за броя на паралелките, броя на учениците в тях и вида на профилите и специалностите от професии по форми на обучение, след съгласуване на предложенията на директорите със съответните общини и анализа на спецификата на областта. До 1 март пък  началникът на Регионалното управление на образованието ще представи на министъра на образованието и науката обобщеното предложение за държавния план-прием. Всички тези стъпки са част от дейностите по планиране на предстоящия за учебната 2022/2023 учебна година план-прием. Следващата седмица предстои и работно съвещание с директорите на училищата от региона, в което ще се включи и заместник областният управител д-р Стефка Караколева.

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)