Община Русе изрази готовност за усложнена зимна обстановка

Актуализирана е Програмата за снегопочистване и зимно поддържане на територията на Община Русе, в която са посочени подробно улици, площади, тротоарни площи, паркове и градинки, и техниката, планирана за тяхното почистване от сняг. Извършена е и подготовка на извличащата техника, собственост на Общината, за работа в усложнена зимна обстановка. Това стана ясно от доклада за подготовката на Община Русе за зимния експлоатационен сезон, представен от директора на Дирекция „Обществен ред и сигурност“ Георги Игнатов. На работната среща в общината присъстваха кметове на кметства и ръководителите на ведомства, организации и фирми, имащи отношение към подготовката  за зимен сезон 2021 – 2022 г. Срещата бе водена от заместник-кмета по комунални дейности Димитър Недев, а участие взе и директорът на Дирекция „Екология и транспорт“ проф. Любомир Владимиров.

Новото в Програмата е използването на закупената наскоро от Община Русе малогабаритна техника за снегопочистване на малки улици и тротоарни площи. Останалите снегопочистващи машини на ОП „Паркстрой“ ще бъдат в резерв за бързо реагиране при влошаване на зимната обстановка.

Отоплението на всички общински, учебни, здравни и социални заведения и детски градини е обезпечено, стана ясно от доклада. Извършени са профилактика, ремонт и подмяна на отоплителните системи, които са пуснати в експлоатация. Създадена е и организация за обмен на информация с Приюта за настаняване на бездомни хора и процедурата по настаняване при постъпване на сигнали за такива лица.

На срещата бяха представени и дейностите, възложени на кметовете (пълномощници на кмета и кметски наместници) на населените места от Община Русе. Изготвени са планове за работата им при зимни условия, организация за осигуряване на снегопочистването и нормални условия на живот. Съставени са и списъци на хора от населените места, нуждаещи се от хемодиализа и родилки в периода 01.11.2021 г. до З1.0З.2022 г.

Кризисният център в с. Бъзън е подготвен за приемане на пътуващи и закъсали по пътя Русе - Разград хора. Капацитетът му е 8 души и е оборудван с необходимия инвентар. Хижа „Приста“ е подготвена за временно настаняване на пътуващи бедстващи граждани с капацитет от 15 легла, както и за отбиване на автомобили при екстремални зимни условия и бедствия.

Създадена е организация за своевременното снегопочистване на пътната мрежа и участъците от пътя, водещи до ел. подстанциите и ВиК помпени станции, с цел осигуряване на достъп на специална техника до обектите за извършване на ремонтни дейности.

Управителите на юридическите лица в договорни отношения с Община Русе за снегопочистване и зимно поддържане декларираха готовност за сезона, предоставяйки информация за наличната техника и необходимите количества инертни материали и препарати за третиране на пътната настилка.

При необходимост фирма „НЕЛСЪН ЧИСТОТА“ трябва да осигури допълнителна техника за снегопочистване, извън планираната в програмата за зимен сезон 2021 - 2022 г., в случай на усложнена пътна обстановка на територията на Русе.

Готовност за помощ на бедстващи граждани, бременни и пациенти на хемодиализа заявиха от РДПБЗН – Русе. Противопожарната служба разполага с два ратрака, 2 УТВ-та, АТВ, както и автомобили с висока проходимост. От ОД на МВР също са в готовност за предоставяне на ресурси при справяне с предизвикателствата на сезона.

От Областното пътно управление вече са в режим на действие предвид зимната подготовка, като разполагат с три роторни машини за почистване на републиканската пътна мрежа.

Към настоящия момент няма аварии на територията на Русе, увериха от „Топлофикация Русе“. Пет аварийни екипа ще се грижат за абонатните станции, а още три ще реагират своевременно при необходимост.

От страна на „Енерго Про Мрежи“ са подготвени 20 работни екипа за отстраняване на повреди по електропреносната мрежа в екстремални зимни условия.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)