Община Русе: Прилагаме актуалните световни иновации в образованието

Община Русе продължава своята политика по внедряване на  нови образователни ресурси в предучилищното и училищното образование. Пред педагогическата гилдия от детските заведения  беше представен новият проект на общинската администрация - внедряването на образователни технологии и STEAM с LEGO Education в детските градини на територията на общината. Образователните решения от LEGO Education се фокусират върху подходите "учене чрез игра" и "учене чрез правене", които дават нов облик на образователно-възпитателния процес, развиват ключови компетенции у децата, изграждат междупредметни връзки и подпомагат социалното и емоционалното развитие.

На срещата, чийто домакин беше СУЕЕ "Константин-Кирил Философ"-Русе, бяха представени възможностите за създаване на креативни центрове в образователните институции. Центърът за творческо обучение представи и Google Workspace - напълно безплатна платформа, която включва основни приложения,  подпомогащи общуването между педагогическите екипи и родителите и организацията в учебния процес и администрацията. Съвсем скоро ще започнат и обучения на учителите от детските градини за прилагането на LEGO Education в работата им. Желанието на общинската администрация е русенските училища да разработват и споделят ресурси, практики и уроци за учене чрез виртуална и добавена реалност. Като партньор в съвместните инициативи ще се включи и Русенският университет “Ангел Кънчев”, като по този начин ще се завърши цикълът на обучението - от предучилищното до висшето образование.

Община Русе продължава и своята работа по Общинската стратегия за развитие на образованието. На работна среща заместник-кметът Енчо Енчев и служители от Дирекция "Хуманитарни дейности" обсъдиха с представители на трите синдиката на директорите на училища и детски градини бъдещата визия на обучението в образователните заведения.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен