Община Русе настоява да си върне в собственост Хиподрума

Център за конен спорт искат да обособят на мястото на закрития конезавод

Предложение за стартиране на процедура по безвъзмездно придобиване на право на собственост от страна на Община Русе, върху имот – публична държавна собственост в местност „Орта Екенлик“, е направено през седмицата. Обектът се стопанисва и управлява от Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) към Министерството на земеделието, храните и горите.

От 1997 година спрямо ИАСРЖ имотът и сградите са в режим на отпаднала необходимост, тогава е закрит конезаводът в Русе и няма селекционна и развъждаща дейност. Цялата инфраструктура и сграден фонд на територията на имота винаги се е поддържала и изграждала от лицензираните спортни клубове – наематели на обекта, а в последните 2 години и с подкрепата на Община Русе. Намерението на Община Русе е съвместно с лицензираните клубове по конен спорт в града да се създаде Център за конен спорт Русе (Equestrian Sport Center Ruse), където да се провеждат уроци по езда за деца, любители и спортисти, да се обучават и развиват спортни коне, да се организират спортни тренировъчни лагери по конен спорт, турнири и държавни първенства по конен спорт от всички дисциплини, включително и международни състезания.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"