Обновена е газовата инсталация в детска градина „Синчец“ в кв. "Средна кула"

Газовата инсталация в сградата на ДГ „Синчец“ в кв. „Средна кула“ вече функционира след подмяна на отоплителния котел и газовата горелка. Проблемът с отоплението в детското заведение бе разрешен, след като общинските съветници гласуваха на предното си заседание да бъдат отпуснати средства за обновяване на съоръжението. Част от тях са осигурени от бюджета на Община Русе и са в размер на 15 000 лв., като общата стойност на ремонтните дейности възлиза на 27 180 лв. Останалата част от средствата в размер на 12 180 лв. се осигуряват от бюджета на детската градина.

Новият водогреен котел към съществуващата отоплителна инсталация на детската градина е с мощност на горивната камера от 342-459 кW и с подменена безшевна тръба от стомана, като към самата инсталация е подвързана двустепенна газова горелка с топлинна мощност 100 – 450 Kw.

Подмяната на основни части на отоплителното съоръжение беше продиктувано от факта, че съществуващият преди ремонта котел е с дълбока корозия, теч и частично изгоряла взривна клапа, поради което е негоден за експлоатация.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен