Обмислят изграждането на център за деца с епилепсия в Русе

Изграждането на Център за деца с епилепсия бе обсъдено на среща с областния управител Борислав Българинов и неговия заместник Синан Хебибов. „Ръководството на Областната администрация подкрепя инициативата и ще търси подходящ за целта държавен имот.“, заяви Българинов. Предвижда се в центъра да работят логопед, психолог, музикотерапевт и арт-терапевт. Услугите, които ще се предоставят, ще бъдат комплексни, като на място се планува да има специализирана учебна стая, приемна за родители, офис, както и медицински кабинет, така че да може да окаже веднага помощ при необходимост. На този етап е рано да се говори за срокове, но при правилно стичане на обстоятелствата центърът би могъл да заработи още от следващата пролет. Всъщност подобен център е имало, но той е спрял да функционира преди около десет години. Основната причина е била недоброто състояние на помещението, където се е намирал преди. От Асоциацията на родителите на деца с епилепсия искат да подпомогнат подготовката и подкрепата на родители, педагози и други кадри за работа с болни от епилепсия. Ще се работи и по събирането на полезна информация относно лечението на заболяването, както и какво трябва да прави болно лице с епилептичен пристъп. Обмисля се и провеждането на информационна кампания, насочена към обществеността относно предизвикателствата пред диагностицираните със заболяването, като акцентът ще бъде поставен върху това, че те са пълноценни членове на нашето общество.

Не липсваха и оплаквания на граждани, свързани с битови и междусъседски проблеми. Отново бе повдигнат въпроса и за неасфалтирани и разбити улици както в крайните квартали и междублоковите пространства, така и в самия център на града. 

Припомняме, че областният управител на Русе Борислав Българинов провежда приемен ден за граждани всеки вторник от 14.00 до 16.00 часа. Записването става предварително на телефон 082/ 812 223.Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден