Предлагат критерий за ползване на услугата „Социални жилища“ да стане линията на бедност за съответната година

Община Русе предложи за гласуване от Общинския съвет промени в Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища“.

Измененията целят до услугата да бъдат допуснати по-голям брой лица, намиращи се в затруднено социално положение, и се изразяват в следното:

   - за ползване на социалната услуга „Социални жилища“ е предложено критерий за доходите да стане линията на бедност, определена за страната за съответната година. В чл. 6, ал.1, т. 3 от Наредбата „законоустановения месечен“ е предложено да се замени с текста „двукратния“. За 2021 год. линията на бедност е 369 лв., а с Постановление № 286 на МС от 19.08.2021 г. за 2022 год. е определен размер на линията на бедност за страната от 413 лв.

  - критерият за притежание на автомобил също да бъде облекчен, като се допусне семействата да притежават 1 МПС, което да е с дата първа регистрация над 10 години преди подаване на заявлението.

Припомняме, че от 2009 до 2018 г. гарантираният минимален доход (ГМД) е бил 65 лв., след което е повишен на 75 лв. и до този момент не е променян. Докато през 2009 г. обаче ГМД е над 27% от минималната работна заплата, през 2021 г. е вече едва 11,5%, поради ръста на минималната работна заплата през тези години.

Социалната услуга „Социални жилища“ е предназначена за уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението, както и друго групи в неравностойно положение на територията на Община Русе.

Дали предложените изменения ще бъдат приети от общинските съветници ще стане ясно на следващото редовно заседание на 18 ноември.Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден