Повишения в областната управа

Двама експерти от Областна администрация – Русе бяха повишени в длъжности. Става дума за Вероника Гечева и Красимира Кънчева. И двете заемаха позицията старши експерт до сега. От началото на седмицата те са назначени като главни експерти в отдела по регионално развитие. Вероника Гечева се занимава предимно с въпросите, касаещи туризма, културата, индустрията и новите технологии. От известен период насам тя отговаря и за по-голямата част от международните проекти, по които работи администрацията и особено за привличането на чуждестранни инвестиции в региона.

Процедурата за повишаване в длъжност е съгласно всички нормативни изисквания и е проведена спрямо изискванията на Закона за държавния служител. Припомняме, че сред основните цели на Българинов е да гарантира прозрачност в ежедневната дейност на управляваната от него структура и да даде възможност за кариерно развитие.

В Областната управа работят над 20 експерти, като 15 от тях са вече главни. Извън тази бройка администрацията разполага със счетоводители, юрисконсулти, началници на два отдела, двама директори, главен секретар и политически кабинет.

 Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"