Българинов откри межународна конференция по транспортна инфраструктура

Областният управител на Русе Борислав Българинов откри 14-ата национална конференция с международно участие по транспортна инфраструктура в Несебър. В речта си той посочи геополитическата роля на България, като отбеляза, че все по-голямо значение придобива следването на общите европейски стратегически приоритети. Според него нарастваща е и ролята на свързаността в посока север – юг, точно затова в най-кратки срокове е необходимо да се вземе решение за изграждане на втори мост над река Дунав при Русе. Българинов смята още, че на други места по границата между Румъния и България също трябва да се изградят мостови съоръжения, но на първо време това е необходимо да се случи именно между Русе – Гюргево. Причината е, че от тук преминава основният трафик между Европа и Азия. Също така той наблегна на значението на по-добрата свързаност и интермодалността за изграждането на икономически обоснована и безопасна инфраструктура, която е по-бърза, по-ефективна и достъпна за различните социални групи. Областният управител бе категоричен още, че е необходима синергия на усилията на всички заинтересовани страни. „България може да е лидер при разработването на предложения, свързани с подобряването на шосейната и жп връзка между север и юг.“, коментира още той. Българинов счита трябва да се работи в синхрон между всички институции, като е необходимо да се помисли и за използването на финансовия ресурс, които предоставя инвестиционният фонд „Три морета“. „Надграждайте постигнатото през годините и превръщайте иновативните идеи в реалност. Вие успешно обединявате правителствения и неправителствен сектор, бизнеса и научните среди, което води до отлични резултати.“, заяви още Българинов.

Сред гостите на събитието са предприемачи от Европа, както и представители на бизнеса от България, научните среди, местната и държавна власт и неправителствения сектор. В инициативата участва лично и главният икономист на Българската банка за развитие Илия Лингорски.

През утрешния ден Българинов ще представи в детайли вижданията за изграждането на новия мост над река Дунав при Русе, както и напредъка по възобновяването на фериботната връзка между Русе и Гюргево. Фокус ще бъде поставен и върху други значими за развитието на региона инфраструктурни проекти.

Инициативата се организира от Инситута по транспортно строителство и инфраструктура в партньорство с Факултета по транспортно строителство към УАСГ и Сдружение „Български форум по транспортна инфраструктура“.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)