Академик Иван Попчев дари ценна литература на Русенския университет

Академик Иван Попчев дари на ректора на Русенския университет - чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев ценна литература от своята книжна колекция. Книгите ще бъдат ползвани от академичната общност на висшето училище. В Университетската библиотека  за безвъзмездно съхранение и ползване от читатели постъпиха над 660 заглавия на български, руски, английски и немски език. В дарението са включени разнородни научни и художествени заглавия – учебници и учебни помагала, справочници, енциклопедични издания, сборници от научни конференции, автореферати, литературни произведения.

Чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, Университетската библиотека и цялата академична общност на Русенския университет приемат щедрото дарение с чувство на дълбоко уважение и искрена благодарност.

Дарителят е академик (действителен член) на Българската академия на науките (БАН) от 2003 г. Той е един от учените, поставили в БАН началото на изследванията в областта на: теория на управлението; анализ и управление на риска; теория на вземане на решения; информатика, изкуствен интелект и информационни технологии; математическо моделиране и приложения в икономиката.

Акад. Иван Попчев е спечелил уважението и благодарността на няколко поколения изследователи и учени, доказателство за което са множеството отличия: орден „Кирил и Методий“, почетният знак на БАН „Марин Дринов“ с лента, златна значка „Проф. Асен Златаров“ и много други награди за принос в науката, образованието и техническия прогрес. Акад. Попчев е доктор хонорис кауза на Бургаския свободен университет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”. През 2015 г. е удостоен със званието „Почетен гражданин на град Шумен“.

 

 

 

 Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"