Приеха продажбата на общински жилища

Гражданите, които обитават общинско жилище, ще имат възможност да подадат заявление за закупуването му. Това решиха общинските съветници в Русе.

Съгласно изменението в Наредба 6 ежегодно ще се приема списък с жилища за продан, като общият им брой не може да надвишава 3% от целия общинския фонд.

За да закупи общинско жилище, наемателят трябва да няма задължения към общината и да е пребивавал там в последните 5 години. В случай, че постъпят повече заявления за закупуване на жилища от определените за продажба, са създадени критерии за класиране на кандидатите. В основата им е срокът на пребиваване на заявителя в жилището, вида конструкция и възрастта му.                 

Цената на жилищата ще се определя въз основа на пазарна оценка, но не може да бъде по-ниска от данъчната. От русенци няма да се изисква заплащането на такса за оценка на имота.

„Целта ни е набавените средства да вложим в неотложни ремонти на вече остарелите жилища, в които живеят наистина бедни хора“, заяви кметът Пенчо Милков, въпреки предложенията на съветници по-голям процент от приходите да се използват за закупуване на нови жилища.

С промяната не се предвижда общият брой на общинските жилища да намалее драстично. За да се отговори на нуждите на гражданите, е определен минимум от 1400 жилища, под който фондът не може да падне, и ежегодната продажба на част от имотите ще бъде съобразена именно с него.  За момента къщите от фонда, както и ведомствените жилища, няма да се продават.

Желаещите да подадат заявление за закупуване на общинското жилище, което обитават, могат да го направят в 4-месечен срок в Общинско предприятие „Управление на общинските имоти“ (Жилфонд) на адрес ул. „Г. С. Раковски“ 13-А.

 

 

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)