Общината иска да продава жилища, с парите да ремонтира стари

До 3% от всички общински жилища да бъдат предложени за продажба на техните обитатели – това ще гласува местният парламент на 13 септември. Проектът е на местната администрация и цели с набавените средства да се извършат неотложни ремонти на вече амортизираните жилища и/или да се придобият нови имоти.

Пред медиите заместник–кметът на Русе Златомира Стефанова припомни, че вследствие на множеството и различни предложения на общинските съветници тази точка от юлското заседание бе отложена. Свикана бе работна група с представителите на всяка от политическите партии и текстът на Наредба №6 бе обсъден още веднъж.

По предложение на общински съветници ведомствените жилища бяха изключени от кръга жилища, които могат да се продават. Мотивите за това са, че ведомственият фонд е необходим, за да бъдат настанени в него общинските служители, които нямат собствено жилище. Другият мотив е, че жилищата в този фонд са по-запазени и поддържани и общината няма интерес от тяхната продажба.

За момента няма да се продават и къщите от жилищния фонд, които са 131 на брой. Предстои администрацията да направи подробен анализ на състоянието им, след което ще се прецени необходимостта от допълнение на наредбата.

Община Русе разполага с близо 2 хиляди жилища и по думите на Стефанова не се предвижда броят им да намалее драстично. За да се отговори на нуждите на гражданите, е определен минимум от 1400 жилища, под който фондът не може да падне, и ежегодната продажба на част от имотите ще бъде съобразена именно с него.

За разглеждане на заявленията за закупуване на общинско жилище няма да се дължи предложената от съветниците такса от 300 лв. Основната причина е, че при продажби на всички останали общински недвижими имоти такава такса не се събира, макар че и при тях задължително се изготвя пазарна оценка.

Не е прието и предложението пазарната цена да се намали с до 25 % заради направени подобрения в жилището. Мотивът е, че всеки договор за наем на общинско жилище предвижда ремонт, който наемателят евентуално ще извърши, да е за негова сметка. Според Стефанова наемането на вещо лице за допълнителна експертиза за обема и стойността на подобренията ще оскъпи и усложни производството по извършване на продажбата. 

Важен момент е и промяната на критериите за това кои жилища да преминат в списъка на общинските жилища, отредени за продажба. Това са: срокът на обитаване на общинското жилище от заявителя, при който вече се получава 1 точка за всеки 5 завършени години; възрастта на жилището - 1 точка за година; видът на конструкцията - 3 точки за панелно жилище, 1 т. за ЕПК и 2 т. за тухлено. Според заместник-кмета тези критерии се въвеждат в случаите, когато са постъпили по-голям брой заявления от максимално определения от общинския съвет брой жилища за продажба, който в случая е около 50.Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден