Четири организации за свобода на словото и борбата с корупцията поканени в Русе

„Прозрачност без граници“, „Център за изследване на демокрацията“, „Антикорупционен фонд“ и „Програма Достъп до Информация“ са поканени от кмета на Русе Пенчо Милков да се запознаят с активността на общинската администрация за постигане на прозрачно управление.

„Опитваме се да бъдем максимално близо до гражданите в своята работа“, обяви кметът. Част от предизборната му платформа общината да се превърне в “стъклена сграда“ са редовните отчети, които се публикуват всяка седмица на сайта на Община Русе, както и достъпът в реално време на граждани до деловодната система на общината. Това дава възможност на всеки да проследи развитието на сигнал или предложение, внесено към администрацията.

Друг успех за ръководството е изнасянето на обществените поръчки изцяло в електронна среда от началото на 2020 година. „Няма скрити пликове и оферти, всичко може да се види от русенци“, обяви Пенчо Милков.

След разширяването на критериите в обществените поръчки на Община Русе се включват все повече участници, с което падат и цените. Сред многото примери е обществената поръчка за пръскане срещу комари, която в миналото е имала само един участник. Новите условия позволяват тази година да се явят 5 фирми, с което цената за обработен кв. м е чувствително по-ниска /с над 100%/.

Кметът обяви желанието си да работи твърдо по стандартите на Министерството на икономиката за „Община с нулева корупция“. Той посочи, че след встъпването си в длъжност е назначил 13 одита в различните общински отдели и предприятия, които да установят нередности, натрупали се с години. Докладите от проверките потвърждават и становището на европейските органи, наложили финансови корекции в размер на 9,6 млн. лв. при изпълнението на европроекти в предходния програмен период. Санкциите са наложени заради ограничаване на конкуренцията, незаконосъобразна методика и критерии и неправилно отстранени участници.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)