Заплатата на кмета Пенчо Милков скача от 2500 на 3900 лева

С до 150 лева се увеличават заплатите на кметовете на кметства

Към настоящия момент, с Решение № 43/23.01.2020 г. Общински съвет – Русе е определил основно трудово възнаграждение на кмета на Община Русе в размер на 2500 лв., считано от 01.02.2020 г. В нова докладна записка, която ще се гласува през януари, се предлага заплатата на кмета на общината да бъде обвързана и определена на база минималната работна заплата за страната, което би било обективно за определяне размера на възнаграждението на кмета на община. Към настоящия момент възнаграждението на кмета на община Русе е 3.846 минимални работни заплати. Предложението е кметът на общината да получава основно трудово възнаграждение на Кмета на Община Русе в размер равен на шест минимални работни заплати. В случай, че общинският съвет приеме настоящото предложение основно трудово възнаграждение ще бъде 3900 лева. При обсъждане на предложението следва да се има предвид, че средствата за трудовото възнаграждение на кмета на общината са осигурени чрез държавния бюджет.
На следващо място Пенчо Милков предлага увеличение на размера на основните трудови възнаграждения на кметовете на кметства. Предложението е съобразено с броя жители на населеното място по постоянен адрес. Така най-голямото увеличение ще е със 150 лева месечно, а най-малкото със 120 лева.

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)