Създават нова карта на социалните услуги в страната

Нова карта на социалните услуги в страната ще бъде изготвена, това стана ясно от онлайн среща, продължила повече от три часа. Инициативата бе организирана от Министерството на труда и социалната политика и в нея участваха над 500 представители на държавната и местна власт от цялата страна. Сред тях бе и заместник областният управител на област Русе д-р Стефка Караколева.

Картата ще даде отговор на това от какви социални услуги има нужда в различните райони на България. Целта е да се избегне досегашното ходене от институция в институция и максимално да се улеснят хората, имащи нужда от подобна помощ. Същевременно до 2025 година се предвижда да се реформират всички старчески домове. Това най-вече ще се изразява в извършването на ремонти в сградите и предоставянето на допълнителни услуги, така че те да отговарят на всички съвременни европейски изисквания. Визията на управляващите е в следващите няколко години от различните видове социални услуги да се възползват над 5000 души в национален мащаб. Става дума за досегашните потребители, които са около 2700 и също така чакащите къ, момента – приблизително 2400 души. Принципите, на които ще бъдат базирани всички социални услуги в страната са максимална възможност за самостоятелност на съответното лице, достъп до допълнителни грижи и приобщаване към общността. Точно по тази причина, ако се строят нови сгради, където да се настанява хора с определени потребности, то те ще бъдат в близост до паркове,  жилищни райони и библиотеки. Друга идея е да се направи всичко възможно поне част от тези институции да се превърнат в енергийно независими и ефективни. За целта се очаква да се отпуснат над 750 милиона лева от Европейския съюз. Общо пък над 1 милиард лева ще струва цялостното преструктуриране на системата. Парите са заложени по Плана за възстановяване. Споменатите реформи касаят само лицата над 18-годишна възраст и по предварителни изчисления ще засегнат 1200 услуги в цялата страна.

Самото създаване на картата ще отнеме няколко месеца, а подходът, който ще се следва е отдолу нагоре. Така общините ще могат да заявят от какъв тип услуги имат най-голяма нужда. Ще бъде позволено две и повече общини да се комбинират при създаването на конкретна социална услуга, но само в рамките на съответната област, част от която са. Изготвянето на картата в Русенско ще стане с помощта на експерти от Областната администрация.

Картата на социалните услуги в страната ще бъде актуализирана ежегодно спрямо потребностите на гражданите.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)