Подобрена е достъпността до социални услуги за подкрепа на деца и семейства

Мисия

07-04-2021, 15:50

Снимка:

община Велико Търново

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Завърши подмяната на двете ролетни врати на входа на сградата на бул. „България“ №24 (бившия Пионерски дом), в която се помещават и предоставят социални услуги в подкрепа на деца и семейства.

Това е основният и единствен вход, водещ към „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания“, „Център за обществена подкрепа“ и Общностен център за деца и родители „Царевград“.

Смяната бе необходима както за гарантиране безопасността на децата и семействата, които ползват социалните услуги, така и за сигурността на материалната база. Средствата за подновяване на входните врати са осигурени от бюджета на Община Велико Търново.

 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен