Община Русе предоставя безплатни компостери на гражданите

До 3 септември русенци могат да подадат заявление, за да получат безвъзмездно контейнер за домашно компостиране. Компостерите ще бъдат предоставени на жителите на Русе, включително кварталите „Средна кула“, “Долапи“, „Образцов чифлик“ и с.о. ДЗС.

За да кандидатстват, гражданите трябва да са собственици на имота, върху който ще разположат контейнера, и той да не е в режим на етажна собственост. Критерият за подбор е площта на терена, като регламентът допуска в един имот да се разположи не повече от един компостер.

Желаещите да получат безплатен компостер трябва да подадат заявление по образец с приложено към него копие на нотариален акт, удостоверяващ собствеността на имота от заявителя.

Заявлението може да бъде получено в деловодствата на Община Русе (пл. „Свобода“ № 6 и ул. „Олимпи Панов“ № 6) или да се изтегли от от сайта на Община Русе.

Документите се подават лично в деловодствата на Община Русе на пл. „Свобода“ №6 и на ул. „Олимпи Панов“ №6, както и на e-mal: mayor@ruse-bg.eu.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)