Община Русе раздава безвъзмездно компостери за домакинствата в малките населени места

320 броя компостери вече са налични в базата на ОП „Паркстрой“. След заседанието на Общински съвет Русе тази седмица те ще бъдат предоставени на желаещи да компостират в домовете си.

Съоръженията ще бъдат раздавани на живущите в малките населени места, тъй като се генерират най-големи количества зелени маси.

Домашното компостиране се приема за най-полезния от екологична гледна точка начин за справяне с битовите биоразградими отпадъци.

Чрез тази инициатива Община Русе ще даде своя принос за намаляване на генерираните отпадъци и превръщането им в ресурс. Домакинствата ще имат възможност сами да произвеждат тор в домовете си, но освен това ще се намалят разходите за депониране на зелени маси. Тъй като те няма да бъдат изхвърлени на Регионалното депо за битови отпадъци, това ще намали отчисленията към Регионалната инспекция по околна среда и води.

Община Русе се надява чрез този пример да прикани гражданите да проявяват инициативност и напомня, че с домашното компостиране вие подпомагате не само себе си, но и околната среда.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"