90 младежи участваха в кръгли маси на тема „Какво е засято, ако покълва зависимост?“

„Какво е засято, ако покълва зависимост?“ е наслов на поредица дискусионни събития, в които се включиха 90 млади хора в реална среда на кръгла маса и тематични online срещи, а най-малко 3000 други се ангажираха в електронна среда с темата, представена чрез видеоклипове, куизи, анкети и тестове, създадени по проект № НПИМД-Н2-Т2-067/2021 „По пътя напред – здрави и отговорни“. Той се изпълнява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности за 2021 по Договор № 25-00-45/30.03.2021. от Сдружение „МИА – Мениджмънт. Изкуство. Анимации“.

Разгърнато в три модула, предизвикателството на въпроса-наслов задържа интереса на участниците в продължение на три месеца, провокира нестереотипно мислене и активно включване. Привлечени от нестандартно поднесените дискусии, „Колко неустоима е оферта за…. забравимо парти?“, „Предложението: доза безпричинен смях…. насипно“, „Илюзорните трофеи на допаминовата зависимост“, младежите проследиха генезиса на съвременните зависимости и проиграха варианти за промяна и отговорно поведение.          

          Целта на дискусионните форми в проекта е да бъдат естествена среда, в която младите хора могат свободно да разговарят, да пресрещнат гледни точки, да противопоставят доводи, да подкрепят различни мнения, да сравнят представите си и да обновят възприятията си с добавени знания. Затова проектът разработи всички дейности и дизайна на дигиталното съдържание въз основа на съвременните начини, по които младите хора предпочитат да се информират и да комуникират.

Разпределени в шест групи и три възрастови категории, те бяха активни в решаване на ситуационни казуси, електронни куизи и тестове. С това съдържание в youtube-канал MIA Association и на своята страница https://www.facebook.com/napredzdraviotgovorni проектът създава дигитална платформа, свободно достъпна за широк кръг от младежката общност, за дългосрочно въздействие и отговорно поведение по отношение на зависимостите.

В контекста на въпроса „Какво е засято, ако покълва зависимост?“ във финалното за дейността анкетно проучване, младежите метафорично обобщиха, че знанията, придобити по проекта, са миг от бъдещето, за който всеки участник формира спомен сега, като отправна точка за социално отговорно поведение и превенция на риска. С тези междинни резултати проектът „По пътя напред – здрави и отговорни“ постига заложените индикатори за текущ напредък.          Предстоят дейности за спортна и творческа активност, които ще формират атмосфера за социално отговорен стандарт на живот като алтернатива на рисково поведение. Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"