Над 3000 младежи се запознаха със зависимости, за да бъдат независими

Образователна кампания „Запознай се със зависимостите, за да бъдеш независим“ обхвана 90 млади хора в реална среда и достигна повече от 3000 младежи в електронна среда с неформално образование по проект № НПИМД-Н2-Т2-067/2021 „По пътя напред – здрави и отговорни“. Той се изпълнява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2021 по Договор № 25-00-45/30.03.2021. от Сдружение „МИА – Мениджмънт. Изкуство. Анимации“.

Шест на брой петдневни обучителни сесии се проведоха на терени във външна и планинска среда, каквато щедро предоставят даденостите на Природен Парк Витоша.  Целта на изнесените образователни дейности бе да концентрира по-успешно вниманието на младежите и да ги отдалечи еднакво от стереотипите на ежедневието им. Участниците добавиха знания и ключови умения за себеразбиране, личен избор и сигурност в аспекта на социално отговорното поведение. Обучителите редуваха образователни форми и стратегии за показване на зависимостите от различни гледни точки, за да предизвикат нестандартно мислене, активност и да насърчат у младежите природосъобразни нагласи и желание за превантивно поведение. Програмата се фокусира не само върху опасността от пристрастяване към алкохол, тютюнопушене и наркотици, но и върху съвременните  форми на дигитална зависимост (интернет, смарт-устройства, компютърни игри и др.).

С поредица публикации във виртуалните пространства на проекта, видеоклипове, презентации, електронни статии и анкети, образователното съдържание достигна до над 3000 младежи в цялата страна. С тези първи резултати проектът „По пътя напред – здрави и отговорни“ постига заложените цели и индикатори за успех като предостави знания, умения и подкрепяща среда на младите хора за разпознаване и преодоляване на зависимости в съответствие с техните потребности и интереси.

Финалното за дейността анкетно проучване на участниците в реална среда обобщи, че младежите са добавили знания, чувстват повече увереност в себе си и разбиране на своя вътрешен свят, стимулира тяхната самодисциплина, желание за развитие и социално отговорно поведение. Със специалния си фокус към младежи в неравно положение проектът предоставя грижа за участниците с нисък социално-икономически статус, които са над 30% от общия брой.

Предстоят дейности за спортна и творческа активност, които ще формират атмосфера за социално отговорен стандарт на живот като алтернатива на рисково поведение. 

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)