До 31 октомври удължават проекта за грижа за хора с увреждания в Община Русе

До 31 октомври 2021 година ще бъде удължен срокът на проект "Разкриване на Център за компексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания в Община Русе". Това стана ясно при посещение в центъра на зам.-кметa Енчо Енчев, директора на дирекция " Хуманитарни дейности" Катя Петрова и социални работници от общината.

Вчера потребителите му тържествено отбелязаха Деня на река Дунав и Петровден. Двама от тях, придружавани от грижещите се за тях сътрудници и членовете на екипа на услугата, представиха пантомимен етюд. Изпълнена бе и песен, заучена под ръководството на трудотерапевта в центъра. Потребителите бяха транспортирани до мястото на събитието и след това до своите домове със закупения по проекта специализиран транспорт.

Енчо Енчев благодари на екипа за положените усилия хората с увреждания да се чувстват подкрепяни и добре обгрижени.

Те споделиха, че благодарение на вниманието, което получават в центъра, преодоляват психологически бариери, учат се да говорят, да вървят и не се чувстват самотни и изоставени. Проектът помага и на близките им да упражняват своите професии.

Проект „Разкриване на Център за комплексно обслужване на лица с увреждания, вкл. с тежки увреждания в Община Русе“, по сключен административен договор № BG05M9OP001-2.008-0003-С01, по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, се реализира от Община Русе в периода от 01.10.2018 г. до 31.10.2021 г. Финансира се по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)