90 младежи ще се обучават по проект "По пътя напред - здрави и отговорни"

Общество

12-04-2021, 12:50

Автор:

bulgariautre.bg

Всичко от Автора

Общо 90 младежи в три възрастови групи от Русе и малките населени места на област Русе ще се включат в проект № НПИМД-Н2-Т2-067/2021 „По пътя напред – здрави и отговорни“. Той се изпълнява с финансовата подкрепа на Министерство на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2021 по Договор №25-00-45/30.03.2021. от Сдружение „МИА – Мениджмънт. Изкуство. Анимации“.

Проектът е платформа за осигуряване на подкрепяща и насърчаваща среда за личностна, професионална и социална реализация на младите хора, чрез стимулиране на социално отговорно поведение и превенция на различни форми на зависимости (наркотици, тютюнопушене, алкохол, интернет, онлайн/компютърни игри и др.). Целта е да се подобрят качеството на живот и средата, в която те живеят и общуват.

Обучителната стратегия на проекта се концентрира върху изграждане на социално отговорно поведение чрез насърчаване на здравословен начин на живот, превенция на различни форми на обвързаност, които подчиняват младите хора. Чрез различни инициативи и информационни кампании проектът ще създаде условия и ще предостави възможности на младите хора да участват активно и да изграждат умения за разпознаване на видовете зависимости, да участват в дискусионни форуми, в публични и онлайн събития за насърчаване на отговорно поведение, да участват в спортни състезания и срещи с видни спортисти за укрепване на физическата форма и личностен растеж. Проектът има фокус към младежи в неравностойно положение и нисък социално-икономически статус, в това число и от различни етноси. Ще участват 90 младежи в три възрастови групи:

     • 15 навършени години  – 19 ненавършени години;

     • 19 навършени години –  25 ненавършени години;

     • 25 навършени години –  29 навършени години.

Основната цел на проекта е да предостави на младите хора специална подкрепа като създаде условия за изграждане на социално отговорно поведение чрез насърчаване на природосъобразни възприятия, мислене, активност и превенция на различни форми на зависимости, които се срещат в младежките среди.

Специфичните цели се изразяват в това чрез обучения, неформално образование и спорт, проектът да  предостави знания и ключови умения за личностна, професионална и социална реализация на младите хора в съответствие с техните потребности и интереси. Чрез поредица инициативи ще се повиши самодисциплината и социално отговорно поведение на младите хора. Информационните кампании ще спомогнат за осмисляне на свободното време и превантивни мерки за противодействие на различни форми на зависимости (наркотици, тютюнопушене, алкохол, интернет, онлайн/компютърни игри и др.) сред младите хора. Проектът ще насърчи спортната активност и ще създаде среда за социално отговорен стандарт на живот като алтернатива на рисково поведение. 

Периодът на изпълнение е от 15 март до 15 септември 2021.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен