„Медика“ с кампания за логопедични диагностики

Логопедични центрове „Медика“ стартират двуседмична юнска кампания, по време на която цената на логопедичните диагностики ще бъде намалена на половина. Инициативата, посветена на международния ден на детето, цели да направи работата на езиково-говорните терапевти по-достъпна за русенци.

Освен в случаите на специфични обучителни трудности, логопедът може да помогне на детето за изглаждане на артикулационните нарушения – пропуски, замени, разместване или грешно произнасяне на звукове. В кабинетите се работи и с деца, при които се наблюдават и езикови нарушения – късно проговаряне; липса на реч; граматически неправилен говор; неправилна употреба на думи; нарушен словоред в изречението; неправилно подреждане на звуковете и сричките в думи; нарушено разбиране на думи, изречения, текст при четене и писане. Специалистите помагат и при заекване и запъване.

Логопедичната диагностика е първата стъпка, която трябва да се извърши, при съмнение от страна на родителите за нарушение в говора или изоставане в развитието на децата. По време на скрининга специалистът обследва говорно–възрастовото съзряване, оценява натрупания активен и пасивен речник на децата. Ако работи с ученици, извършва и проверка на овладяването на техниките на четене и писане. При установен проблем логопедът създава индивидуален план за работа и за компенсиране или преодоляване на дефицитите при детето.

Кампанията ще се проведе от 7-ми до 19-ти юни 2021 г. в кабинет 314 в Стоматологичната поликлиника /гр. Русе, ул. „Николаевска“ № 66/. За целта е необходимо предварително записване на тел. 0887 676 752 – Силвия Пасева.

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)