Четиригодишните от община Ценово задължително тръгват на забавачка

Животът

29-04-2021, 08:14

Снимка:

Марий Пейчев

Автор:

ruseutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Великденска украса радва жителите на Ценово

За четиригодишните деца от община Ценово от следващата учебна година се въвежда задължително предучилищно обучение. Това решение беше прието единодушно от местните парламентаристи по време на редовно заседание на Общинския съвет. Преди началото на сесията ученици от ОУ „Христо Ботев“  изненадаха съветниците като им подариха специално изработени картички и кошнички с яйца.

В населените места на общината работят четири детски градини – в Ценово, Долна Студена, Караманово и Новград. В тях се осигурява прием на децата от всички селища. Посещението в детските градини е напълно безплатно и всички разходи се поемат от бюджета на общината. Ръководството на общинската администрация е осигурило специализиран превоз за малките палавници. Базите на детските заведения са оборудвани и имат капацитет да поемат обучението, отговарят на всички изисквания. Градините разполагат и с необходимия педагогически и непедагогически персонал за провеждане на задължителните занятия. Преди да се предприеме тази стъпка сред родителите се проведе анкета. Анкетни карти попълниха 48 родители на деца на три- и четиригодишна възраст. Повечето от тях са дали положителен отговор, а несъгласие са изразили само трима души. Според данните на общинския отдел ГРАО по постоянен и настоящ адрес са регистрирани 44 деца, родени през 2017 година. От тях обаче само 25 живеят на територията на общината.

Законът за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование предоставя възможността общините по своя преценка да въведат задължително предучилищно образование на четиригодишни деца преди задължителния срок, определен за учебната 2023-  2024 година.

„Изграждането на ранни навици за учене биха поставили здрава основа за цялостно личностно развитие, социална интеграция и осъзнатост. Обучението е и крачка към превенцията от рисковете като ранно отпадане от образователната система, неграмотност и ниски образователни резултати. За немалка част от децата в община Ценово българският език не е майчин. Обучението в предучилищните групи ще доведе до по-безпроблемната социализация и адаптация, усвояване на образователни, здравни и хигиенни навици“, сподели Тодорина Тодорова – старши специалист „Образование и култура“ в общинската администрация.

 

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)