5 са желаещите фирми да доставят тролейбуси в Русе

Животът

25-02-2021, 11:06

Снимка:

Община Русе

Автор:

ruseutre.bg

Всичко от Автора

Още по Темата:

Сигнал до български и европейски институции за злоупотреби в Община Русе

Общината прекрати обществената поръчка, заради сигнали за злоупотреби

5 фирми са участвали в отворената през месец ноември 2020 г. обществена поръчка за доставка на нови тролейбуси за Общински автотранспорт Русе.

Първата процедура за закупуване на електрически тролейбуси е обявена на 02.10.2019 г. като обособена позиция № 2 в рамките на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе“. Процедурата е прекратена с Решение на Възложителя от 09.07.2020 г. Мотив за това е обстоятелството, че техническите предложения и на двамата участници не отговарят на изискванията на Възложителя съгласно одобрените спецификации. Оферти подават само две дружества, като и двете не отговарят на техническите условия.

Процедурата е открита отново на 13.11.2020 г. Срокът за подаване на документи бе 30.12.2020 г. За разлика от първата процедура, която не е наречена “дискриминационна”, този път оферти за закупуване на нови тролеи са подали петима участници. Това показва отношението на търговците и производителите към поставените условия.

Като пример - сред изискванията на първата процедура е посочено каросерията на тролеите да бъде от алуминий.  

В новата обществена поръчка са уважени всички разумни искания за промени от страна на участниците. Тяхната цел е насърчаване на участието на повече икономически оператори в процедурата и не водят до влошаване качествата на превозния състав. Сред примерите са:

• увеличаване на допустимата височина на тролейбусите с 10 см до 3600 мм;

• премахване на изискването за люк на покрива;

• разширяване на списъка от допустимите материали, от които да бъде изработена каросерията на превозното средство. В първата процедура се изискваше изрично корпусът да е от алуминий;

• премахнато е изискване към участниците да притежават ISO 14001:2015.

Исканията за промяна, които не са одобрени, са:

• увеличаване срока за доставка от 360 на 720 дни. Това е неприемливо с оглед изпълнението на проекта и нуждите на общината;

• премахване изискванията към отоплителната и охладителната инсталация.

След получаването на анонимен сигнал и поради повишения обществен интерес по темата, кметът Пенчо Милков назначи проверка по случая, като на свой ред изготви Сигнал за нередност. Потърсено бе експертно становище на специалист от Русенския университет. Независими одитори изготвиха доклад въз основа на подробната информация. Според становището на специалиста по транспортна техника и доклада на независимите одитори всеки елемент от техническата спецификация може да бъде повод за дискриминация.

Въпреки липсата на официалност на разпространения сигнал, възложителят на поръчката - Общински автотранспорт Русе, е пристъпил към нейното прекратяване.

Документацията за обществената поръчка е изготвена от външен консултант, нает в рамките на проекта по ОПОС. Относително големият брой участници в нея  ясно показва, че предоставените условия позволяват достатъчна конкуренция, което обезсилва твърденията за „дискриминация“. Красноречив е и фактът, че никой от тях не е обжалвал пред КЗК решението за откриване на обществената поръчка, което съдържа условията.

"Сега, когато офертите са отворени и Община Русе е на път да направи нова крачка за увеличаване на парка от превозни средства на общинското дружество, очевидно се преследват политически цели чрез неверни твърдения и спрягане на имена от администрацията. Това обяснява и анонимността на клеветите, на които не може да се потърси съдебна отговорност поради липсата на официален подател", се твърди в позицията на Общината.

И макар зад сигнала, съдържащ неверните твърдения срещу Община Русе, да не стои конкретно име, имаме основание да го обвържем със следните факти:

от една година обществените поръчки в Община Русе не се правят за точно определени лица и фирми от тесен, приближен на властта кръг. Напротив, търговци и производители се търсят и канят за участие в процедурите на общината, поръчките се възлагат изцяло и само електронно, прозрачно за всички лица, без пликове и манипулации.

Новото общинско ръководство разпореди да бъдат направени проверки и анализи на извършеното от предшествениците му и освети неприемливи практики в работата на администрацията. Одитите продължават и днес.

 

 

 

 

 

 Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)