Курс за селскостопански производители стартира към Русенски университет

Центърът за продължаващо обучение при Русенския университет, откликва на интереса на селскостопанските производители със стартирането на курса „Професионален потребител на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба“. Лектори са преподаватели от катедра „Земеделска техника“ на Русенския университет, а гост-лектори - инспектори в отдел „Растителна защита” на ОДБХ – Русе. Курсът предвижда да се дадат знания и умения по въпроси, свързани с употребата на професионални продукти за растителна защита, мерки за безопасност, опазване на биоразнообразието, екологичните системи и водите. С обучението се цели изграждането на професионални умения за работа с препарати за растителна защита, съгласно изискванията на Закона за защита на растенията и правилна реакция при инциденти, свързани с тяхната употреба. Подходящ е за селскостопански производители, които боравят с препарати за растителна защита, агроаптеки и стопанства, дистрибутори, консултанти и професионалисти от авио-агро защита.

Обучението е организирано съгласно чл.85, ал.1 от Закона за защита на растенията.  Учебната програма е одобрена от Изпълнителния Директор на БАБХ- БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)