Над 3000 студенти приема Русенски университет през новата академична година

Над 3000 студенти в 48 специалности ще приеме през новата академична година Русенски университет "Ангел Кънчев".

На пресконференция във висшето учебно заведение бяха представени възможностите за прием на нови студенти за академичната 2021/2022 година. Откривайки събитието, ректорът чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, припомни, че за изминалата вече почти година на работа в динамична и бързо променяща се среда, Русенският университет е натрупал сериозен опит в електронното обучение. „Готови сме на различни варианти, според обстановката“, обясни той. След това проф. Белоев очерта новите моменти за настоящата кампания:
- Заявката към министерството на образованието за броя на приеманите студенти, завършили средно образование български граждани през учебната 2021-2022 година, за обучение на държавна издръжка в редовна, задочна и дистанционна форма е за над 3000 студенти, в 48 специалности от 23 професионални направления, в 7 области на висшето образование.
- Допълнително за завършили средно образование е обявен прием за специалността „Дигитален мениджмънт и иновации“, с финансиране само на собствена издръжка в дистанционна форма на обучение.
- Нова специалност за прием след средно образование в професионално направление 7.5. Здравни грижи - „Лекарски асистент“ 30 места, само в редовна форма;
- Нова специалност за прием след средно образование в професионално направление 5.1. Машинно инженерство - „Транспортна и земеделска техника“ за нуждите на българската общност в Тараклия, Молдова;
- Нова специалност за прием след висше образование в професионално направление 7.5. Здравни грижи - "Управление на здравните грижи";
- Нов прием след средно образование е заявен във филиала на университета в Силистра за специалност “Педагогика на обучението по математика и информатика”;
- Нова форма на обучение (дистанционно) прием след средно образование е заявена в специалност „Мениджмънт и сервиз на техниката“
Заместник-ректорът по учебната работа – проф. д-р Пламен Кангалов представи онлайн системата за канидатстване и предварително записване в Русенския университет. Във връзка с ограничаването на опасността от разпространение на Covid-19 и спазването на противоепидемичните мерки, обясни проф. Кангалов, Русенският университет осигурява възможност за предварително онлайн кандидатстване с гарантиран прием за една избрана специалност в редовна форма на обучение. За целта платформата https://online.uni-ruse.bg е надградена с полето „Запазване на място в желана специалност“. Освен директно, до платформата е предвиден достъп и през страницата на университета https://uni-ruse.bg/. Опцията ще бъде активна от 12 януари до 1 юли 2021 година и се ползва след предварителна регистрация от самата страница https://online.uni-ruse.bg/ . Освен онлайн, процедурата може да се проведе и: на място в сектор „Прием на нови студенти“; чрез оператор по телефон на: 082 841 624, 082 888 247, 0887 592 349; на e-mail адрес: admission@uni-ruse.bg, добави проф. Кангалов.
Доц. Юлиан Ангелов, директор на сектор „Прием на нови студенти“, предостави информация за кандидатстудентските изпити за прием след средно образование, които ще се провеждат в две сесии – предварителна и редовна, съгласно определен график. Предварителната сесия ще се проведе в осем съботни дни – на 23 януари, 6 и 20 февруари, 6 и 20 март, 3 и 17 април и 8 май с начало от 9 часа, а редовната е в два дни на 3 и 4 юли (събота и неделя) 2021 г. от 9 и 13 часа, обяви доц. Ангелов.
Както Русенският университет вече информира своите кандидати, заявки за участие в изпити могат да се подават на място в сектор Прием на нови студенти - корпус 1, етаж 2, стая 1.322.3 или онлайн на адрес https://online.uni-ruse.bg/ (с достъп и през страницата на университета www.uni-ruse.bg) до 2 дни преди определената дата. Изпитите ще се провеждат в Русе, Силистра, Разград и Видин. При явяване на изпити кандидатите заплащат такса в размер на 50 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ.Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов