Участници от два континента в онлайн срещи на академична мрежа

Участници от два континента събраха първите онлайн срещи на международната академична мрежа INTERGEN, проведени в периода 09-11.02.2021г. Мрежата е основана през 2018 г. и провежда активни проучвания сред студенти от 12 университета в шест държави за изследване на предприемачески нагласи чрез междупоколенчески семейни бизнеси. През 2020 г. към нея се присъединяват още университети от Азия и Европа. Благодарение на виртуалните зали, онлайн срещите бяха осъществени с доброволното участие на учени от два континента.

Участници в мрежата от България са: Русенски университет "Ангел Кънчев", Шуменски университет „Константин Преславски“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Стопанска Академия „Димитър Ценов“ - Свищов, Икономически университет- Варна. Участват още университети от Албания, Иран, Полша, Румъния, Русия, Сърбия и Узбекистан.

 

 Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден