Втори мост над река Дунав искат Русе и Гюргево

Търси се начин за възобновяване на фериботната връзка между двата града

Изграждането на втори мост над река Дунав при Русе продължава да бъде основен приоритет на Областна администрация Русе и Окръжния съвет в Гюргево и през настоящия програмен период. Това стана ясно от проведена по-рано през деня среща между областния управител Галин Григоров и неговия заместник Валентин Колев с председателя на Окръжния съвет Думитру Беяну.
Паралелно ще се търсят и начини за възобновяване на фериботната връзка между двата града, както и финансиране на дейности по драгирането на реката, така че тя да бъде плавателна постоянно. По този начин се очаква да се засили потока от туристи едновременно в двете държави. За целта даже беше обсъдена идея за създаването на общи туристически маршрути, като фокусът ще бъде поставен предимно върху велотуризма. През програмния период между 2021 и 2027 година далеч не по-малко внимание се очаква да бъде отделено и на културния туризъм.
Също така по време на срещата беше договорено още задълбочаване на партньорствата между двата окръга при възникване на спешни ситуации или извънредна обстановка. На пример сега съществува споразумение за сътрудничество при усложнена зимна обстановка, както и за ежегодното почистване на Дунав мост. Идеята е то да се разшири и в случай на други природни бедствия като наводнения и пожари двата региона да могат да отреагират максимално адекватно и своевременно, така че да са в полза на гражданите. Разбира се това ще се случи с подкрепата на изпълнителния директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ г-жа Лили Ганчева, която и сега е сред контактните лица за двете страни. Надеждите са в рамките на следващите няколко години да се закупи още техника и помощни средства в случай на възникване на кризисна ситуация в някоя от двете области.
От румънска страна не пропуснаха да изкажат и благодарност за ежедневната комуникация по отношение на разпространението на COVID-19 и предприеманите противоепидемични мерки. Двете страни се разбраха тази отлична координация да продължи и занапред. Дори в най-кратки срокове се очаква да се проведе среща между представителите на здравните заведения от Русе и Гюргево. На нея би трябвало медиците да обменят добри практики, както и да се запознаят с нормативната уредба в сферата на здравеопазването в съответната държава.
Веднага след падането на наложените рестрикции заради коронавирусната инфекция ще поднови присъствените си заседания и утвърдилата се като единствена по рода си по цялата българо-румънска граница съвместна земеделска комисия.
До края на следващия месец се предвижда да се преподпише и рамковото споразумение за сътрудничество за програмния период 2021 – 2027 година, като тогава се очаква да станат ясни и някои други допълнителни приоритети, които ще залегнат в стратегиите на двете институции.
Срещата се осъществи със съдействието на изпълнителния директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева, а в нея участваха още кметът на община Гюргево Адриан Ангелеску, както и заместник-председателя на Окръжния съвет Кристиян Ангелеску.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен