Община Русе пълни хазната с продажба на 5 имота

Пет имота - частна общинска собственост ще се опита да продаде Община Русе. Това става ясно от отчета на ресор "Икономика и международно сътрудничество" за тази седмица, през която Комисията по общинска собственост проведе своето 12-то заседание.

В същото време работна група обсъди проекта за изменение и допълнение на Наредба 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, предстоящ за внасяне и разглеждане на сесията през февруари. Във връзка с приети решения на ОбС - Русе за увеличаването на редица цени на такси и услуги за русенци, отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“ започна работа по преизчисляване на наемните вноски на наемателите, чиято дейност е пряко засегната и спряна или преустановена в следствие от наложените със заповед на Министерство на здравеопазването противоепидемични мерки.

Започнала е и процедура за отдаване под наем на павилиони общинска собственост в традиционния мартенски базар. Както всяка година, отново ще бъдат предоставени 4 броя мартенски къщички на сдружения и организации с нестопанска цел, напълно безплатно за организиране на благотворителни инициативи. Публичният търг по всяка вероятност ще се проведе през януари.

В сектор "Търговия" продължава да нараства броят на заявленията за прекратяване на разрешителни за търговска дейност. Всяко разрешително е обвързано с такса, следователно при прекратяване на разрешителните, Общината търпи спад в приходите. Обстоен анализ на загубите ще бъде извършен след нормализиране на обстановката.
Продължава активната кореспонденция с концесионерите на спирките на градския масов транспорт на територията на град Русе във връзка с получен сигнал за повреден навес на спирка. Направено е и предложение за провеждане на работна среща за разглеждане на искания на граждани и фирми за възможностите за монтиране на нови навеси на спирки в различни точки на града. Снимка на Деня

Щрихи от Плевен