Приеха новата индикативна работна програма на Оперативна програма „Добро управление“

Индикативната годишна работна програма на Оперативна програма „Добро управление“ за 2021 година бе приета на онлайн заседание днес. В него се включи и кметът на Община Русе Пенчо Милков.

Проектът се състои от 6 процедури на обща стойност 33 310 000 лв., сред които изграждането на единна информационна система и регистри в областта на културата, повишаване капацитета на служителите на МВР и на качеството на правосъдието посредством механизма на преюдициално запитване.

Предвижда се финансиране, което да осигури функционирането и на националната мрежа от областни информационни центрове в периода 2022-2023 г. Изцяло в полза на гражданите и бизнеса такъв център действа от 2012 година и в Русе в сградата на Доходното здание. Чрез информационни турове в областта или консултации на място служителите му ежедневно предоставят информация за възможностите за кандидатстване за европейско финансиране.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)