Община Габрово кандидатства за европейски етикет за иновации и добро управление

Велико Търново Лайф

23-05-2020, 14:00

Снимка:

община Габрово

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Горна Оряховица, Свищов и Лясковец вече са носители на Приза

Община Габрово ще кандидатства за присъждане на наградата „Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво“. Петата процедура за връчване на отличието бе открита от Министерството на регионалното развитие и благоустройството в началото на годината.

На последното си заседание местният парламент одобри участието на Габрово. Срокът за подаване на документите е до 10 юни 2020 г. Право да кандидатстват имат всички български общини, които приемат и прилагат в дейността си 12-те принципа за добро демократично управление на Съвета на Европа.

Общинска администрация – Габрово е двукратен носител на тази ценна награда – през 2015 г. и през 2017 г. Отличието се връчва за период от две години.

Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е сертификат за качество на цялостното управление в общините, което се оценява по единни критерии и индикатори, разработени от Съвета на Европа, валидни за всички държави – членки на ЕС.

На кристалния приз – дванадесетостен, са гравирани принципите за добро управление: честно провеждане на избори, представителност и гражданско участие; отзивчивост; ефикасност и ефективност; откритост и прозрачност; върховенство на закона; етично поведение; компетентност и капацитет; иновации и отвореност за промени; устойчивост и дългосрочна ориентация; стабилно финансово управление; човешки права, културно разнообразие и социално единство; отчетност. Призът се връчва на местни власти, доказали прилагането им в своята ежедневна работа.

България е една от първите държави в Европейския съюз, заедно с Белгия, Италия, Норвегия и Испания, която прилага Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво. През 2010 г. нашата страна получи акредитация  от Съвета на Европа да присъжда Етикета на свои местни власти.

Освен Габрово, удостоени с отличието са още 28 общини – Димитровград, Добрич, Долна баня, Карлово, Кирково, Кнежа, Лясковец, Перник, Свиленград, Смолян, Столична община, Бяла Слатина, Мездра, Поморие, Русе, Свищов, Смядово, Троян, Търговище, Банско, Враца, Вълчи дол, Горна Оряховица, Павликени, Петрич, Девня, Самоков и Ловеч. До момента са проведени четири процедури, на които са връчени 64 приза.

Съществен момент в настоящата процедура е, че общините, на които е присъден Европейският етикет, ще могат да кандидатстват по схема за подкрепа на малки проекти с цел насърчаване на развитието и иновациите при прилагането на принципите за добро демократично управление, като имат и правото да използват за свои представителни цели названието „Присъден Европейски етикет за иновации и добро управление на Съвета на Европа за периода 2020 – 2022 г.“.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен