Община Русе прекратява договора си с „Топлофикация Русе“ ЕАД

Пенчо Милков: Договорът не е безвъзмезден, няма безвъзмезден обяд

След решение на Общински съвет – Русе Общината ще прекрати неизгоден договор с топлофикационното дружество от 2018 година. Става дума за Договор № 4362 / 19.11.2018 г. за безвъзмездно третиране (сепариране) на битови отпадъци, сключен между Община Русе и „Топлофикация Русе“ ЕАД.

Кметът на Община Русе Пенчо Милков се обърна към общинските съветници със следните думи:

Дали един договор е неизгоден става ясно още с написването му. Този с „Топлофикация“ е точно такъв. Наречен е „безвъзмезден“, но всички ние плащаме със здравето си за него. Затова искаме да прекратим тези отношения. По предварителни изчисления това би спестило на гражданите близо 2 млн. лева.

Заместник-кметът по комунални дейности Димитър Недев обясни, че през 2013 г. Община Русе получава предложение от „Топлофикация  Русе“ АД за изграждане на сепаратор с цел подобряване обработката на отпадъци на територията на Община Русе.

През 2018 г. започва работа на самата инсталация, като инсталацията за събиране на отпадъци обслужва освен Община Русе, още и общините Ветово, Тутракан, Иваново и Сливо поле.

До средата на м. октомври 2020 г. са обработени около 24 500 тона отпадъци.

Основната идея, с която е направено предложението от Топлофикация Русе през 2013 г., е суровината, която се получава като RDF, да се гори в ТЕЦ – Русе. Впоследствие той не получава разрешително за тази дейност, в резултат на което спада и инвестиционният интерес.

Според предварителен анализ сумите, необходими за изплащане от общинския бюджет към РИОСВ - Русе, ще са на стойност 6,1 млн. лв.

Предложението на общинската администрация е тези плащания да бъдат намалени на 4,3 млн.лв., като настоящият договор между Община Русе и „Топлофикация – Русе“ АД се прекрати по взаимно съгласие.Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)