Община Русе с апел най-малките деца да си останат вкъщи предвид усложнената епидемична обстановка

Община Русе с апел най-малките деца да си останат вкъщи предвид усложнената епидемична обстановка

Децата от детските заведения, записани за задължително предучилищно образование, ще могат да отсъстват от занятия, извън определения срок без риск да изгубят детските надбавки и детето да постъпи в първи клас. Това става възможно с промяна в Наредбата за предучилищното образование, но след заявено желание на родителите и с писмено уведомяване на директорите.

 

Заради пандемията от коронавирус децата на 5 и 6 години ще могат тази година да отсъстват от детска градина по желание на родителите си, като отсъствията им ще бъдат извинявани именно от тях. Това предвиждат промени в наредбата за предучилищното образование.

 

Според новите текстове през учебната 2020-2021 година деца, записани за задължително предучилищно образование в целодневна, полудневна и почасова организация в детска градина/училище в област, попадаща в червена или в оранжева зона съобразно критериите на Министерството на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора.

 

Отсъствията обаче ще са допустими за определен период, посочен в заповед на министъра на образованието и науката, издадена за конкретна община. Заповедта ще се издава въз основа на мотивирано предложение на кмета на общината, направено след препоръка на съответната регионална здравна инспекция или на областния координационен щаб поради нарастващ или голям брой заразоносители на COVID-19 и/или карантинирани жители.

 

Община Русе отправя апел към всички родители при възможност от тяхна страна най-малките деца, записани за задължително предучилищно образование от III-та и IV-та група в детска градина и подготвителните групи в училище на територията на Община Русе, попадаща в червена зона, съобразно критериите на Министерството на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, в периода до 20.11.2020 г. да могат да отсъстват по желание на родителя след писмено уведомяване на директора.Снимка на Деня

Таен агент? Настимир Ананиев, скрит зад фикус, подслушва Бойко Борисов