1388 домакинства ще могат да получат нови отоплителни уреди

Основен акцент на събитието е приносът на проекта за намаляване замърсяването от битовото отопление с дърва и въглища

Днес, 6 октомври се проведе Кръгла маса по Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух” - LIFE-IP CLEAN AIR, с финансовия принос на Програма LIFE на Европейския съюз, организирана от Община Русе. Основен акцент на събитието е приносът на проекта за намаляване замърсяването от битовото отопление с дърва и въглища.

По време на Кръглата маса бяха представени изпълнените дейности през първата фаза на проекта. Доставени и монтирани са две станции, които следят за качеството на въздуха и нивата на фини прахови частици. Сключен е договор за доставка и монтаж на 60 броя отоплителни уреди на пелети и природен газ.

Очаква се, в изпълнение на фаза две и три на проекта, да се възползват безвъзмездно от нов отоплителен уред още 1388 домакинства. За целта ще бъдат изпратени три покани за кандидатстване. Община Русе изразява готовност в следващите етапи на проекта да разшири обхвата на районите, чиито жители ще могат да кандидатстват и да бъдат одобрени за нов уред.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен