Здравният работник от СУ „Васил Левски“ е освободен от работа

Във връзка с постъпил сигнал в община Русе по случая на ученик от СУ „Васил Левски“ - Русе, са предприети незабавни действия за изясняване на възникналата ситуация, като са изискани писмени обяснения от медицинския специалист, посочен в сигнала. След запознаване с информацията по случая стана ясно, че медицинското лице не е спазило Насоките за работа в учебните заведения в условията на COVID-19 и е допуснало нарушение на Етичния кодекс за работа с деца.

На 05.10.2020 г. кметът на Община Русе Пенчо Милков прекрати трудовите правоотношения на служителя.

Проведена е извънредна работна среща с медицинските специалисти от здравните кабинети на детски градини и училища, на която е обсъдено стриктно спазване на задълженията в условията на пандемия и на етичните норми в работата с деца.

Обърнато е внимание, че грижата за децата и опазване на тяхното здраве е приоритет в работата на Община Русе.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"