Проверяват състоянието на язовирите в Русенско

От днес по разпореждане на областния управител Галин Григоров започват проверки на всички язовири на територията на област Русе. Целта е да се извърши основен преглед на техническото и експлоатационно състояние на язовирните стени и на съоръженията към тях, като по този начин риска от наводнения се сведе до минимум. Проверките се извършват от областна междуведомствена комисия, а предмет на обследването и контрола са елементите, формиращи рисковия фактор на хидротехническите съоръжения и състоянието на аварийното планиране. Сред тях са техническото състояние на стените, преливниците и основните изпускатели.

Припомняме, че съгласно нормативните изкисвания такива проверки се правят веднъж годишно, но по решение на областния управител за област Русе те се извършват два пъти в годината. От предходната проверка, която беше в края на месец май става ясно, че язовирите на територията на областта са в добро експлоатационно състояние и до момента не е констатирано изграждането на незаконни строежи и съоръжения в обхвата на хидротехническите обекти, затрудняващи нормалното им използване. Освен това при всички има изготвен актуален авариен план, както и осигурено ресурсно осигуряване при евентуална авария. В случай, че бъдат констатирани нередности, то веднага ще бъдат изготвени протоколи с констатации и предписания до кметовете на общините и/или ползвателите на хидротехническите обекти и съоръжения за предприемане на необходимите мерки в касаещия ги обем и срокове.

Необходимо е да се отбележи, че в Областна администрация Русе ежедневно се получава информация относно моментния обем на язовирите и техния максимален обем. Областният управител поддържа постоянен контакт с всички страни, имащи отношение към управлението на този тип водоеми и при необходимост и при повишаване риска от преливане на който и да е от тях Областна администрация Русе е в готовност да отреагира незабавно.

Не на последно място трябва да бъде отбелязано, че захранването с  питейна и битова вода в региона става посредством кладенци и сондажи на естествени подземни водоизточници, а не посредством язовири, които за региона са общо 14, но два от тях са с нулев обем. Става дума за язовирите „Образцов чифлик“ и „Каранвърбовка“. За момента в останалите има достатъчно обем, който в повечето случаи е над 40% и няма опасност от преливане.

В най-кратки срокове след извършване на проверката ще бъдат представени резултатите.Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май